Serveis

Traducció de textos de caràcter general i divulgatiu

Traducció especialitzada

  • Traducció tècnica (enginyeria industrial, energies renovables, automoció...)
  • Traducció jurídica (contractes, escriptures, actes, licitacions...)
  • Traducció econòmica (informes, balanços, memòries...)
  • Traducció comercial (catàlegs, dossiers, presentacions, llocs web...)

Traducció jurada: títols i expedients acadèmics, diplomes, contractes, escriptures, certificats de naixement i defunció, actes de matrimoni,
sentències de divorci, documents d'adopció, testaments, fideïcomisos, etc.

Interpretació: simultània i d’enllaç

Correcció: ortotipogràfica, gramatical i estilística

Assessorament lingüístic

L’alemany, l’anglès, el català i el castellà són les meves principals llengües de treball, però també puc gestionar projectes amb altres idiomes i d’altres àrees d’especialitat (traducció mèdica, farmacèutica, científica) que s’encarregarà de traduir o revisar un equip de col·laboradors de tota confiança.