Avís legal

Isabel Vilalta i Colomer
NIF: 77.914.190-B
C/ Cristòfol Grober, 4, 1-6 E - 17001 GIRONA
info@viceversa.cat
+34 972 48 52 55

Política de protecció de dades
Mitjançant aquest avís, la societat ISABEL VILALTA I COLOMER (en endavant, "VICEVERSA") informa els usuaris de la seva pàgina web www.viceversa.cat de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "dades personals") per tal que determinin lliurement i voluntària si desitgen facilitar a VICEVERSA les dades personals sol·licitades al formulari de "Pressupost". VICEVERSA es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria. Les dades personals seran tractades i incorporades a fitxers automatitzats dels quals VICEVERSA serà titular i responsable.
La recollida i el tractament de dades personals, duts a terme per VICEVERSA o per tercers en nom seu, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb VICEVERSA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de VICEVERSA, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que VICEVERSA ofereix actualment i oferirà en el futur. VICEVERSA no cedirà les dades personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. VICEVERSA o, en el seu cas, els tercers que tractin les dades personals en nom de VICEVERSA, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició, contactant amb VICEVERSA a través del correu electrònic info@viceversa.cat.