Tarifes i pressupost

Les tarifes i els terminis de lliurament varien en funció del tipus d'encàrrec, el grau d'especialització del text i el volum de paraules.
Per sol·licitar un pressupost sense compromís, només cal que ompliu el següent formulari.

Dades personals
Dades del pressupost
De
A
*Si per qüestions de confidencialitat no podeu enviar el document, indiqueu-ne el nombre de paraules o de línies estàndard (dividiu el nombre de caràcters amb espais per 55).
*Tingueu en compte que un traductor professional pot traduir una mitjana de 2.500-3.000 paraules al dia.